Londonska škola za odnose s javnošću

Logo tvrtke Londonska škola za odnose s javnošću

Londonska škola za odnose s javnošću

Secijalizirana za odnose s javnošću, upravljanje reputacijom, upravljanje krizom, kriznim komuniciranjem, brandingom i marketingom